Nejste přihlášeni (Přihlásit se)
 • Příprava na certifikát DELF B2

  Cena za kurz: 2070 CZK
  Cena za lekci: 207 CZK
  Počet video chat lekcí: 10 hodin
  Náhled termínů
  Cílem kurzu je připravit studenty na získání certifikátu DELF úrovně B2. Přihlásit se do něj může každý, kdo si již osvojil základy francouzského jazyka (úroveň B1) a má chuť udělat si certifikát, který je mezinárodně uznáván. Během on-line chat výuky si procvičíte nebo se doučíte potřebnou slovní zásobu a gramatiku, naučíte se jak vyhledávat potřebné informace i v textu, kterému zcela nerozumíte. Budeme trénovat všechny čtyři části každé zkoušky a zjistíte, co se jakým způsobem hodnotí.
  Zobrazit více
  Peněženka
 • Příprava na certifikát DELF B1

  Cena za kurz: 2070 CZK
  Cena za lekci: 207 CZK
  Počet video chat lekcí: 10 hodin
  Náhled termínů
  Cílem kurzu je připravit studenty na získání certifikátu DELF úrovně B1. Přihlásit se do něj může každý, kdo si již osvojil základy francouzského jazyka (úroveň A2) a má chuť udělat si certifikát, který je mezinárodně uznáván. Během on-line chat výuky si procvičíte nebo se doučíte potřebnou slovní zásobu a gramatiku, naučíte se jak vyhledávat potřebné informace i v textu, kterému zcela nerozumíte. Budeme trénovat všechny čtyři části každé zkoušky a zjistíte, co se jakým způsobem hodnotí.
  Zobrazit více
  Peněženka
 • Příprava na certifikát DELF A2

  Cena za kurz: 2070 CZK
  Cena za lekci: 207 CZK
  Počet video chat lekcí: 10 hodin
  Náhled termínů
  Cílem kurzu je připravit studenty na získání certifikátu DELF úrovně A2. Přihlásit se do něj může každý, kdo si již osvojil základy francouzského jazyka (úroveň A1) a má chuť udělat si certifikát, který je mezinárodně uznáván. Během on-line chat výuky si procvičíte nebo se doučíte potřebnou slovní zásobu a gramatiku, naučíte se jak vyhledávat potřebné informace i v textu, kterému zcela nerozumíte.
  Zobrazit více
  Peněženka
 • B2 - pokročilý

  Cena za kurz: 3105 CZK
  Cena za lekci: 207 CZK
  Počet video chat lekcí: 15 hodin
  Náhled termínů
  Kurz je určen všem, kteří se již bez problémů domluví francouzským jazykem, avšak mají chuť pokračovat dále a naučit se mnohem více, nebo se připravují na studium francouzštiny na vysoké škole.úsměv Cílem kurzu je připravit každého studenta porozumět delším ústním projevům či hlavním myšlenkám složitých textů, bude schopen sám napsat podrobný text na širokou škálu témat a vyjadřovat se pohotově a plynně, aniž by musel hledat výrazy.
  Zobrazit více
  Peněženka
 • B1+ - středně pokročilý II.

  Cena za kurz: 3105 CZK
  Cena za lekci: 207 CZK
  Počet video chat lekcí: 15 hodin
  Náhled termínů
  Kurz je určen každému, kdo zdolal základní překážky a má ještě chuť pokračovat dále v osvojování poznatků a zkušeností z oblasti francouzského jazyka.úsměv Cílem kurzu je připravit každého studenta na plynnou a srozumitelnou konverzaci s rodilým mluvčím, na zvládnutí jakékoli situace, která jej může zastihnout. Po absolvování všech 15 lekcí se zvládne bez jakýchkoli obtíží ústně i písemně vyjadřovat na jakékoli téma, bude schopen okamžitě reagovat a zapojovat se do diskuze, rodilému mluvčímu rozu...
  Zobrazit více
  Peněženka
 • B1 - středně pokročilý I.

  Cena za kurz: 2484 CZK
  Cena za lekci: 207 CZK
  Počet video chat lekcí: 12 hodin
  Náhled termínů
  Kurz je určen všem, kteří stále nemají dost a chtějí francouzský jazyk zcela ovládnout.mrknout Cílem kurzu je připravit každého studenta zvládnout a konverzovat o jakékoli situaci, která jej potká v práci, ve škole, během cestování, atd. Je nejen schopen pohotově komunikovat s rodilým mluvčím a tomuto bez zjevných problémů porozumět, ale umí také své názory, zážitky, přání, sny a pocity vyjádřit písemně.  Kurzy jsou připraveny zábavným způsobem, jsou v nich využity nové a interaktivní výukové meto...
  Zobrazit více
  Peněženka
 • A2+ - mírně pokročilý II.

  Cena za kurz: 2484 CZK
  Cena za lekci: 207 CZK
  Počet video chat lekcí: 12 hodin
  Náhled termínů
  Kurz je určen všem, kteří stále nemají dost a chtějí se dovídat víc a víc z oblasti francouzského jazyka, zdokonalit se v konverzaci a psané podobě jazyka.mrknout Cílem kurzu je připravit každého studenta již pokročilejší konverzaci s rodilým mluvčím. Po absolvování všech 12 lekcí bude schopen reagovat a komunikovat i o skutečnostech a událostech, které se ho přímo netýkají, avšak má o nich nějaké povědomí.
  Zobrazit více
  Peněženka
 • A2 - mírně pokročilý I.

  Cena za kurz: 2484 CZK
  Cena za lekci: 207 CZK
  Počet video chat lekcí: 12 hodin
  Náhled termínů
  Kurz je určen všem, kteří mají chuť dál studovat a objevovat krásy francouzského jazyka.úsměv Cílem kurzu je připravit každého studenta na samostatné zvládání každodenních situací. Po absolvování všech 12 lekcí bude schopen sám si nakoupit, zeptat se na cenu, vyměnit zboží, domluvit se na letišti a nádraží. Zvládne jednoduchou komunikaci s rodilým mluvčím na jakékoli téma, které zná nebo se jej týká.
  Zobrazit více
  Peněženka
 • A1+ - falešný začátečník

  Cena za kurz: 2484 CZK
  Cena za lekci: 207 CZK
  Počet video chat lekcí: 12 hodin
  Náhled termínů
  Kurz je určen všem, kteří už získali nějaký základ ve francouzštině a rádi by si své znalosti prohloubili. Cílem kurzu je připravit každého studenta na samostatné zvládání běžných situací denního života. Po zvládnutí všech 12 lekcí bude schopen bez větších obtíží komunikovat s rodilým mluvčím pomocí jednoduchých frází o známých a běžných skutečnostech a věcech, které se ho bezprostředně týkají.
  Zobrazit více
  Peněženka
 • A1 - úplný začátečník

  Cena za kurz: 2484 CZK
  Cena za lekci: 207 CZK
  Počet video chat lekcí: 12 hodin
  Náhled termínů
  Kurz je určen všem, kterým se líbí francouzština, a mají chuť naučit se její základy nebo chtějí vycestovat do zahraničí a věří, že „štěstí přeje připraveným“. úsměv Cílem kurzu je připravit každého studenta na běžné situace denního života. Po zvládnutí všech 12 lekcí bude schopen porozumět základním frázím, ptát se a odpovídat na jednoduché otázky. Zvládne se sám představit a seznámit se s jiným člověkem, mluvit o sobě a své rodině, o svých zájmech, svém povolání.
  Zobrazit více
  Peněženka