Nejste přihlášeni (Přihlásit se)

A1 - úplný začátečník

Cena za kurz: 2484 CZK
Cena za lekci: 207 CZK
Počet video chat lekcí: 12 hodin
Náhled termínů

Kurz je určen všem, kterým se líbí francouzština, a mají chuť naučit se její základy nebo chtějí vycestovat do zahraničí a věří, že „štěstí přeje připraveným“. úsměv

Cílem kurzu je připravit každého studenta na běžné situace denního života. Po zvládnutí všech 12 lekcí bude schopen porozumět základním frázím, ptát se a odpovídat na jednoduché otázky. Zvládne se sám představit a seznámit se s jiným člověkem, mluvit o sobě a své rodině, o svých zájmech, svém povolání. Bude umět francouzsky vyjádřit kolik je hodin, v kolik hodin jede vlak, apod.

Kurzy jsou připraveny zábavným způsobem, jsou v nich využity nové a interaktivní výukové metody a prostředky. Každá lekce obsahuje zajímavá a zábavná cvičení na procvičování a opakování látky získané během OnLine chat výuky.

Vstupní požadavky – mít chuť a vůli učit se novým věcem! úsměv

Témata lekcí:

 • 1. lekce – fonetika, základní fráze, oslovení, pozdravy
 • 2. lekce – časování pravidelných sloves, města, země, národnosti, jazyky, představení se
 • 3. lekce – určitý a neurčitý člen, sloveso být, barvy, základní slovní zásoba
 • 4. lekce – zápor, otázka a výraz „si“, profese
 • 5. lekce – sloveso mít a nevyjádřený podmět „on“, čísla 1-20, rodina
 • 6. lekce – opakování, slovesa dělat a umět, volný čas (I. část)
 • 7. lekce – množné číslo podstatných jmen, čísla 20-50
 • 8. lekce – přídavná jména (ženský rod a množné číslo) a jejich postavení ve větě
 • 9. lekce – opakování, sloveso jít; datum, měsíce, dny v týdnu, roční období, hodiny
 • 10. lekce – vazba „il y a“, zvířátka a předložky
 • 11. lekce – přivlastňovací zájmena, dopravní prostředky
 • 12. lekce – jazykové hry