Nejste přihlášeni (Přihlásit se)

A2+ - mírně pokročilý II.

Cena za kurz: 2484 CZK
Cena za lekci: 207 CZK
Počet video chat lekcí: 12 hodin
Náhled termínů

Kurz je určen všem, kteří stále nemají dost a chtějí se dovídat víc a víc z oblasti francouzského jazyka, zdokonalit se v konverzaci a psané podobě jazyka.mrknout

Cílem kurzu je připravit každého studenta již pokročilejší konverzaci s rodilým mluvčím. Po absolvování všech 12 lekcí bude schopen reagovat a komunikovat i o skutečnostech a událostech, které se ho přímo netýkají, avšak má o nich nějaké povědomí. Zvládne vyjádřit svůj postoj a názor a běžně používat i minulý a budoucí čas, domluvit se v hotelu, apod.

Kurzy jsou připraveny zábavným způsobem, jsou v nich využity nové a interaktivní výukové metody a prostředky, každá lekce obsahuje zajímavá a zábavná cvičení na procvičování a opakování látky získané během on-line chat výuky.

Vstupní požadavky – úroveň A2 (alespoň základy) a vytrvalost.úsměv

Témata lekcí:

 • 1. lekce – opakování, samostatná přivlastňovací zájmena; svátky
 • 2. lekce – příslovce; svátky – srovnání s českými
 • 3. lekce – que a qui; vyjádření souhlasu, nesouhlasu, protestu, navržení nových řešení
 • 4. lekce – infinitivní vazby; vyprávění v minulosti
 • 5. lekce – přímý předmět (COD); četba
 • 6. lekce – nepřímý předmět (COI); práce s texty
 • 7. lekce – postavení přímého a nepřímého předmětu; pohádky
 • 8. lekce – procvičování přímého a nepřímého předmětu; kulturní život
 • 9. lekce – futur simple; prázdniny
 • 10. lekce – shoda v passé composé; v hotelu
 • 11. lekce – samostatná zájmena; domácí práce
 • 12. lekce – výrazy množství; opakování