Nejste přihlášeni (Přihlásit se)

B2 - pokročilý

Cena za kurz: 3105 CZK
Cena za lekci: 207 CZK
Počet video chat lekcí: 15 hodin
Náhled termínů

Kurz je určen všem, kteří se již bez problémů domluví francouzským jazykem, avšak mají chuť pokračovat dále a naučit se mnohem více, nebo se připravují na studium francouzštiny na vysoké škole.úsměv

Cílem kurzu je připravit každého studenta porozumět delším ústním projevům či hlavním myšlenkám složitých textů, bude schopen sám napsat podrobný text na širokou škálu témat a vyjadřovat se pohotově a plynně, aniž by musel hledat výrazy. Jeho projev bude souvislý a ucelený, bude v něm používat různé kohezní prostředky a spojovací výrazy. Zvládne vyřešit jakoukoli situaci v bance, na poště, na policii, atd.

Kurzy jsou připraveny zábavným způsobem, jsou v nich využity nové a interaktivní výukové metody a prostředky, každá lekce obsahuje zajímavá a zábavná cvičení na procvičování a opakování látky získané během on-line chat výuky.

Vstupní požadavky – úroveň B1 a B1+, a k tomu odvaha pokračovat dále.mrknout

Témata lekcí:

 • 1. lekce – opakování; na ulici
 • 2. lekce – gérondif; na poště
 • 3. lekce – přechodník; v bance
 • 4. lekce – subjonctif I.; příslovce (vztahující se ke konjunktivu)
 • 5. lekce – subjonctif II.; slovní hříčky
 • 6. lekce – subjonctif III.; vyjádření pocitů, vůle, přání
 • 7. lekce – opakování, procvičování; problémy dnešního světa
 • 8. lekce – passé simple; zločiny
 • 9. lekce – minulý conditionnel; pohromy a katastrofy
 • 10. lekce – 3. podmínková věta; pověry
 • 11. lekce – podmínková souvětí (všechna); jazyk sms
 • 12. lekce – minulý subjonctif; přísloví
 • 13. lekce – sny a vzpomínky
 • 14. lekce – futur antérieur; životní období
 • 15. lekce – testy, celkový přehled gramatiky