Nejste přihlášeni (Přihlásit se)

A1+ - falešný začátečník

Cena za kurz: 2484 CZK
Cena za lekci: 207 CZK
Počet video chat lekcí: 12 hodin
Náhled termínů

Kurz je určen všem, kteří už získali nějaký základ ve francouzštině a rádi by si své znalosti prohloubili.

Cílem kurzu je připravit každého studenta na samostatné zvládání běžných situací denního života. Po zvládnutí všech 12 lekcí bude schopen bez větších obtíží komunikovat s rodilým mluvčím pomocí jednoduchých frází o známých a běžných skutečnostech a věcech, které se ho bezprostředně týkají. Zvládne si sám nakoupit, mluvit o svém volném čase a zálibách, domluvit si schůzku, zeptat se na cestu a dle pokynů dojít na správné místo.

Kurzy jsou připraveny zábavným způsobem, jsou v nich využity nové a interaktivní výukové metody a prostředky, každá lekce obsahuje zajímavá a zábavná cvičení na procvičování a opakování látky získané během on-line chat výuky.

Vstupní požadavky – základní znalost francouzštiny a pochopitelně chuť a vůle prohlubovat své základní znalosti úsměv

Témata lekcí:

 • 1. lekce – opakování, čísla 50-1000
 • 2. lekce – vazba „ne...que“, chaque a chacun(e); věk, nakupování (fráze a otázky), vyjádření ceny
 • 3. lekce – zvláštnosti v časování pravidelných sloves, telefonní čísla
 • 4. lekce – rozkaz; počasí
 • 5. lekce – časování přídavných jmen a příslovcí; pohlednice
 • 6. lekce – slovesa chtít, moci a muset; město
 • 7. lekce – orientace ve městě – slovesa a slovní zásoba, popis plánku
 • 8. lekce – opakování, slovesa II. časové třídy; můj pokoj
 • 9. lekce – zvratná slovesa; popis dne
 • 10. lekce – řadové číslovky; volný čas II.
 • 11. lekce – slovesa číst, vidět a přijít; omluva, prosba, domluvení schůzky
 • 12. lekce – opakování; jazykové hry; blahopřání