Nejste přihlášeni (Přihlásit se)

B1+ - středně pokročilý II.

Cena za kurz: 3105 CZK
Cena za lekci: 207 CZK
Počet video chat lekcí: 15 hodin
Náhled termínů

Kurz je určen každému, kdo zdolal základní překážky a má ještě chuť pokračovat dále v osvojování poznatků a zkušeností z oblasti francouzského jazyka.úsměv

Cílem kurzu je připravit každého studenta na plynnou a srozumitelnou konverzaci s rodilým mluvčím, na zvládnutí jakékoli situace, která jej může zastihnout. Po absolvování všech 15 lekcí se zvládne bez jakýchkoli obtíží ústně i písemně vyjadřovat na jakékoli téma, bude schopen okamžitě reagovat a zapojovat se do diskuze, rodilému mluvčímu rozumí bez zjevných problémů.

Kurzy jsou připraveny zábavným způsobem, jsou v nich využity nové a interaktivní výukové metody a prostředky, každá lekce obsahuje zajímavá a zábavná cvičení na procvičování a opakování látky získané během on-line chat výuky.

Vstupní požadavky – úroveň B1 a nekončící vůle učit se dál.úsměv

Témata lekcí:

 • 1. lekce – opakování; jídlo II., v restauraci
 • 2. lekce – dělivý člen I.; vaření
 • 3. lekce – dělivý člen II.; recepty
 • 4. lekce – conditionnel; Paříž I.
 • 5. lekce – 2. podmínková věta; Paříž II. (srovnání s mým městem)
 • 6. lekce – opakování; výrazy lequel, auquel, atd.; mezilidské vztahy
 • 7. lekce – plusque parfait; konverzace za použití všech minulých časů dle osnovy
 • 8. lekce – časová souslednost I.; školství
 • 9. lekce – časová souslednost II.; vyjádření pocitů, vůle, přání
 • 10. lekce – výrazy „en“ a „y“ a jejich užití; záhady
 • 11. lekce – vazba „être en train de“ a „venir de“; umění I.
 • 12. lekce – slovesa s předložkami; umění II.
 • 13. lekce – tvorba přídavných jmen; ekologie
 • 14. lekce – tvorba příslovcí; životní prostředí
 • 15. lekce – opakování; konverzace